مرگ 93 نفر بر اثر مصرف الکل

سال گذشته 93 نفر بر اثر مصرف الکل در کشور جان خود را از دست دادند. پس از این دو استان مرگ و میر ناشی از مصرف الکل در دیگر استانهای کشور کمتر از 10 نفر و در بسیاری از استانها صفر بوده است.

به گزارش مهر، این رقم در مقایسه با سال قبل که تعداد فوتی های مصرف الکل 145 نفر بود، 35.9 درصد کاهش یافته است.

از فوتی‌های ناشی از مصرف الکل در سال گذشته 86 نفر مرد و 7 نفر زن بودند این در حالی است که تعداد مردان فوت شده بر اثر مصرف الکل در سال گذشته 135 و تعداد زنان 10 نفر بود.

همچنین در سال گذشته استانهای تهران با 18 مورد فوتی (15 مرد و 3 زن) و اصفهان با 12 فوتی (12 مرد) بیشترین مرگ ناشی از مصرف الکل را به خود اختصاص دادند.

پس از این دو استان مرگ و میر ناشی از مصرف الکل در دیگر استانهای کشور کمتر از 10 نفر و در بسیاری از استانها صفر بوده است.

/ 0 نظر / 41 بازدید